Project showcase
Puente levadizo

Puente levadizo © GPL3+

Elaborar una maquesta de un puente levadizo, con dos leds que se enciendan segun la posición del puente.

 • 2,465 views
 • 2 comments
 • 5 respects

Components and supplies

Necessary tools and machines

About this project

Realitzar una maqueta d’un pont fet de fusta. El pont fal’acció de pujar I baixar I uns leds s’encenen segons la seva posició I la llumque hi hagi. Al polsar el botó, el pont puja I un led vermell s’il·lumina. Sies deixa d’apretar el botó, el pont baixa I un led verd s’encén. A més, el sistema té uns leds que s’il·luminen quan és fosc, I s’apaguen quan hi ha llum suficient, mesurada per un sensor de llum.

Materialsnecessaris

 • Maqueta de fusta (pont)
 • Placa Arduino amb Education Shield
 • Cables connectors I 2 cables de prototipat
 • 1 Led verd, 1 led vermell I 4 leds blancs
 • 2 Piles de 9V
 • 6 resistències de 220 Ω
 • Servo motor
 • Sensor de llum
 • Cargols de molts tipus
 • Botó
 • Fil

Code

Puente levadizoArduino
Servo myservo;
int boto = 9;
int ledVerd = 7;
int ledVermell = 8;
int ledPin = 13;
int lightSensorPin = A1;
int a = 0;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 myservo.attach(6);
 pinMode (boto,INPUT);
 pinMode (ledVerd, OUTPUT);
 pinMode (ledVermell, OUTPUT);

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 if (digitalRead(boto)==HIGH){
  myservo.write (90);
  digitalWrite (ledVerd, LOW);
  digitalWrite (ledVermell, HIGH);

 }
 else {
  myservo.write (0);
  digitalWrite (ledVermell, LOW);
  digitalWrite (ledVerd, HIGH);

  }
 int lightSensorValue=analogRead(lightSensorPin);
 int ledValue=map(lightSensorValue,0,1023,0,255);

 if (ledValue <= 127){
  digitalWrite (ledPin, HIGH);
 }
 else{
  digitalWrite (ledPin, LOW);
 }

}

Schematics

Puente levadizo
Pont imatge m74rzfedum

Comments

Similar projects you might like

Recycled Meter Artwork

Project showcase by tekyinblack2

 • 468 views
 • 0 comments
 • 6 respects

Traffic light full size for cars

Project tutorial by SandroMesquita and SandroMesquita

 • 2,855 views
 • 1 comment
 • 6 respects

Renewing the Nikko Turbo 2 RC Car

Project tutorial by MarcoGPS

 • 6,410 views
 • 2 comments
 • 10 respects

Arduino Lie Detector

Project tutorial by Dante Roumega

 • 106,815 views
 • 45 comments
 • 188 respects

Arduino Controlled Traffic Lights for Kids Without Delay()

Project showcase by stemmayhem

 • 15,730 views
 • 9 comments
 • 50 respects

Railway Interlocking System

Project showcase by Steve Massikker

 • 14,202 views
 • 16 comments
 • 39 respects
Add projectSign up / Login